voor-professionals

Een rondje door Elckerlyc

Cliënten kunnen alleen begeleiding of ondersteuning ontvangen nadat zij zijn aangemeld door de wijkteams of Veilig Thuis. In onderstaand filmpje wordt kort uitgelegd hoe we bij Elckerlyc werken.

aanmeldformulier-elckerlyc

Aanmeldformulier

Alleen voor verwijzers

Het doel van het verzamelen van informatie via het aanmeldformulier is vaststellen of de Elckerlyc voorzieningen een passende opvang- of doorstroomvoorziening is voor de cliënt(en). Hiervoor is een duidelijk beeld van diens leefsituatie en hulpvraag van belang om vast te stellen welke hulpverlening aansluit om de situatie te verbeteren.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen wisselen wij waar nodig persoonsgegevens van cliënten uit met andere hulpverleners. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Proces van aanmelding

Voor de verwijzer:

  1. De verwijzer vult het formulier in, samen met cliënt(en);
  2. De verwijzer bespreekt het formulier met cliënt(en);

Aanmeldformulier