elckerlyc-missie-en-visie

Missie en visie

Onze missie is om cliënten zodanig te ondersteunen zodat zij zo spoedig, zelfstandig en zelfredzaam mogelijk weer een eigen bestaan in de maatschappij hebben en weten te behouden. 

Onze visie daarbij is dat volwassen personen in Nederland zelf de verantwoording dragen voor de invulling van het eigen leven, voor de kinderen zorgen die aan hen zijn toevertrouwd en actief participeren in de samenleving.

Download 'Ons aanbod'

 

familie-elckerlyc-tekengebied-1-kopie

Wij zijn er voor u

Wat kan beter, wat is fijn

Bij Elckerlyc vinden we het belangrijk om te weten wat onze cliënten van onze opvang en ondersteuning vinden. Daarom nodigen we u van harte uit om uw mening en ervaring met ons te delen. Dat kan door uw begeleider hierover te vertellen.

Ook heeft Elckerlyc een cliëntenraad die meedenkt en -praat over zaken die voor u als cliënt belangrijk zijn.

Download Clientenraad

werken-bij-het-verhaal

Het verhaal van Elckerlyc 

Van noodopvang naar Elckerlyc 

Onze stichting is in 1979 opgericht. Toen heette het nog Noodopvang Centrum Vlaardingen. In 1989 werd de stichting vernoemd naar een historisch pand in Vlaardingen: Elckerlyc. De oorsprong van onze naam gaat echter veel verder terug in de tijd. 

Meer weten over 40 jaar opvang van dakloosheid in de regio? Dat lees je in ons jubileumboek ‘40 jaar Elckerlyc’ waarin medewerkers en cliënten een beeld geven door de jaren heen.

Meer informatie of bestellen (€ 15.00 excl. verzendkosten) via info@st-elck.nl.

Download Inkijkje 

elckerlyc-deugden-accent

Mensen in nood ondersteunen door te kiezen voor het goede 

Elckerlyc verwijst naar het hoofdpersonage uit een gelijknamig middeleeuws zinnespel. De deugd is een belangrijk aspect in dit verhaal en wordt omschreven als een karaktertrek die ervoor zorgt dat een persoon steeds kiest voor het goede in het leven. Onze stichting staat achter deze boodschap. Wij bieden mensen in nood ondersteuning door telkens te kiezen voor het goede. 

Download de deugden

werken-bij-governance

Governance

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

  • Dhr. Cees Oosterom - Voorzitter
    Mw. Miranda Stempher - Vicevoorzitter
  • Dhr. Christiaan Slooff - Lid 
  • Dhr. Ton van der Steen - Lid
  • Mw. Elsbeth Vogel - Lid 

Governance reglement

Het dagelijks bestuur valt onder verantwoordelijkheid van Angelina Franken.

De beloning van het bestuur en de raad van toezicht is terug te vinden in de jaarrekening.

De stichting kent een klokkenluidersregeling

jaarrekening

Jaarrekening & jaarverslag

Bekijk ons meest recente jaarrekening. Vragen of liever een fysiek exemplaar? Neem dan contact met ons op via info@st-elck.nl. Ons fiscaalnummer is 009649578.