Van hulp naar uitstroom in 5 stappen

Elckerlyc voor volwassenen

voorvolwassenen-stap-1

1. Hulp nodig

Elckerlyc kan je helpen wanneer je ondersteuning nodig hebt bij het versterken van je zelfredzaamheid. Heb je bijvoorbeeld geldproblemen, zit je niet goed in je vel en wil je begeleiding bij het oplossen van de problemen, dan kan je je aanmelden. Aanmelden doe je via het wijkteam of Veilig Thuis.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je tijdelijk niet meer zelfredzaam bent. Je bent je huis kwijtgeraakt omdat je de huur niet meer kon betalen of omdat er sprake was van huiselijk geweld. Als je deze problemen samen met ons wilt oplossen dan kan je het wijkteam, veilig thuis of ons bellen. In dit telefonisch gesprek wordt gevraagd welke problemen er zijn en hoe je deze zou willen oplossen. Samen met jou bespreken wij welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn. 

voorvolwassenen-stap-2

2. Opvang

Als Elckerlyc jou kan helpen, dan krijg je tijdelijk een ingerichte opvangwoning. In deze woning woon jij alleen of samen met je kinderen. Tijdens de plaatsing in deze woning maak je kennis met één van onze collega's. Zij komt wekelijks bij jou langs om te kijken of de woning netjes bijgehouden wordt en veilig is.

Onze samenwerking start met het tekenen van een begeleidingsovereenkomst voor drie maanden. Als je gebruik moet maken van een opvangwoning dan zit daar ook een bruikleenovereenkomst bij. Je betaalt borg voor het gebruik van de gehele inventaris van de woning. Nadat je hebt gecontroleerd of alles wat op de inventarislijst in huis aanwezig is, teken je deze lijst. Als je weer bij ons weggaat krijg je de borg terug als je het huis en de inventaris weer net zo oplevert als je hem van ons hebt ontvangen. Beschadigingen of vermissingen worden met de borg verrekend.

voorvolwassenen-stap-3

3. Begeleiding

Je kunt bij Elckerlyc ondersteuning krijgen als je verschillende problemen hebt. Denk bijvoorbeeld aan het op orde brengen van je vrijheid, financiën, lekker in je vel zitten en toewerken naar een baan. Wij kijken samen met jou welke doelen je wilt behalen.

In de eerste weken van begeleiding wordt besproken welke doelen je wilt bereiken en hoe wij jou daarbij kunnen helpen. Het halen van deze doelen lukt alleen als wij en jij de gemaakte afspraken nakomen. Als het lukt om de juiste stappen te zetten om jouw doelen te realiseren maar ze zijn nog niet gehaald, dan kan de begeleidingsperiode worden verlengd. Zodra je een inkomen hebt, betaal je een eigen bijdrage. Hiermee wen je weer aan het betalen van de vaste lasten. Het doel van onze ondersteuning is immers dat jij zo snel mogelijk weer naar een eigen huis kan uitstromen.

voorvolwassenen-stap-4

4. Kinderen

Woon je samen met je kinderen bij Elckerlyc, dan krijg je ook begeleiding van de jeugd- en gezinsprofessional. Zij gaat met jou in gesprek over de opvoeding van je kinderen en met jouw kinderen over hun vragen en doelen.

In de eerste periode van je ondersteuning maak je kennis met de begeleider die gericht op het welzijn van kinderen. Met jou wordt gesproken over wat jij goed en minder goed vindt gaan met de kinderen. Ook willen wij graag met jouw kinderen praten over of zij zich thuis voelen bij ons, op de nieuwe school en straks weer in hun nieuwe thuis.

voorvolwassenen-stap-5

5. Uitstroom

Heb je al je doelen behaald, dan is het tijd voor uitstroom. Als het je gelukt is om een nieuwe thuis te regelen dan blijven we na uitstroom minimaal één jaar bereikbaar voor eventuele vragen. Zodra je een huis toegewezen krijgt stellen we samen met jou een vertrekplan op. Ook helpen we je bij het aanvragen van middelen voor het inrichten van je nieuwe woning als je zelf onvoldoende geld hiervoor hebt.

Het is natuurlijk wennen in je nieuwe omgeving. Wij blijven daarom nog een jaar lang met jou en jouw kinderen in contact om ervoor te zorgen dat de nieuwe omgeving went. We helpen je graag als er vragen zijn over de buurt, sport en spelmogelijkheden maar ook over moeilijke brieven of andere ingewikkelde zaken. Als het lukt om helemaal zelfredzaam te zijn, stoppen we ons contact. Soms gebeurt het dat na uitstroom blijkt dat het toch heel moeilijk voor je is om blijvend goed voor jezelf of voor je kinderen te kunnen blijven zorgen. Dan brengen wij je in contact met het wijkteam zodat met hen kan worden afgestemd welke ondersteuning hierbij mogelijk is.

voor-volwassenen-eigen-bijdrage

Eigen bijdrage

Voor de weg naar zelfredzaamheid

Vanaf het moment dat u een inkomen of vermogen heeft, is voor onze ondersteuning een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt door uw begeleider aan u bevestigd en moet per 1e van de komende maand worden voldaan. 

Als u gebruik maakt van een opvanglocatie is een borg verschuldigd voor het gebruik van onze inventaris en het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering, zodat u verzekerd bent tegen de kosten van eventuele schade door het gebruik van onze woning.