contact-centraal-bureau

Welkom bij Elckerlyc

Wij ondersteunen volwassen personen uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bij herstel van veiligheid en zelfredzaamheid. Veilig Thuis en de wijkteams stellen met hulpvrager vast welke ondersteuning het best aansluit op de voorliggende hulpvragen. Bij voorkeur wordt hulp geboden in de eigen woonomgeving. Als hulp in de eigen omgeving niet mogelijk is kan ondersteuning van Elckerlyc worden aangevraagd door Veilig Thuis of de Wijkteams. De ondersteuning van Elckerlyc duurt zo kort als kan, maar zo lang als noodzakelijk. 

Pdf corporate story

Hulp bij herstel van veiligheid en zelfredzaamheid

Ondersteuning in de regio’s Schiedam, Vlaardingen en Maassluis:

Ik heb direct hulp nodig

home-opvangmogelijkheden

Ondersteuningsaanbod

Elckerlyc biedt ondersteuning aan mensen die tijdelijk niet veilig en zelfredzaam zijn. Dit doen we met opvanglocaties en begeleiding. Aanmelden gaat altijd via Veilig thuis of een wijkteam. 

Acute crisis

 • Noodbed
 • Crisisopvang
 • Ambulante begeleiding
 • Supportgroep

Wonen met begeleiding

 • Schiedam
 • Vlaardingen

Huisvesting

Neem contact op met de Woningbouwcorperatie van uw gemeente.

Het proces in 5 stappen 

Wat gebeurt er eigenlijk als je bent aangemeld en je komt in aanmerking voor een tijdelijke opvangvoorziening? De stappen hieronder geven een beeld. Ook voor kinderen heeft het impact, hoe leg je dat uit?

Voor volwassenen

 1. Hulp nodig
 2. Opvang
 3. Begeleiding
 4. Kinderen
 5. Uitstroom

Lees verder

voor-volwassenen

Voor kinderen

 1. Hoi!
 2. Verhuizen
 3. Hulp vragen
 4. Spelen en sporten
 5. Dag!

Lees verder

voor-kinderen